קבוצות - גן חובה – כיתה ב' :

מתן כלים להתמודדות עם המעבר מהגן לשנות ביה"ס הראשונות במישורים האישיים (מציאת המקום שלי, בטחון עצמי, סף תסכול נמוך... ) והחברתיים (היכולת לראות את האחר, להשתלב בקבוצה..).