קבוצות - כיתות ג' – ד' :

 

מתן כלים להתמודדות בתוך מציאות אישית וחברתית מורכבת ומסובכת יותר, תוך שמירה על הרצונות והדעות האישיים, על ידי מציאת המקום החברתי בגיל שבו יש קבוצות קטנות ומגובשות ולא כיתה כיחידה אחת. התחלת ההתמודדות עם דרכי תקשורת חדשות (וואטסאפ, אינסטגרם...)