קבוצות - כיתות ה' – ו' :

 

התחלת גיל ההתבגרות ואיתו השינויים האישיים והגופניים, הבדלים בין בנים ובנות, המסיבות הכיתתיות והבת מצוות. אנו עובדים על הזהות האישית והקבוצתית בהתאם לשינויים המשמעותיים החלים בגיל זה ובהכנה לסיום ביה"ס היסודי ועלייה לחטיבת הביניים.