קבוצות - כיתות ז' –ט' :

 

בגיל מורכב זה ניתן דגש רב לשיחות, להצגת נקודות מבט שונות ואלטרנטיבות להסתכלות ופעולה. כמו כן, ניתן מקום של כבוד להתחלה של יחסים רומנטיים בין בנים ובנות שמקבלים תאוצה בגיל זה, וכמובן שמתייחסים לבנים והבנות שאינם בשלים עדיין או לא מצליחים להשתלב חברתית ורומנטית.