ענפים משתלבים - למה להגיע אילנו :

  • כי אנחנו משלבים כלים מקצועיים עם חוויה אישית.

  • כי אנחנו מנחים קבוצות שרצות לאורך מספר שנים.

  • כי אנחנו אקלקטיים – עובדים עפ"י כל מיני גישות (לפי מה שמתאים לקבוצה) וגמישים ללמוד ולקבל רעיונות חדשים מהורים וילדים. 

  • כי אנחנו משתתפים בפעילויות בעצמנו – ולא רק מנחים.

  • כי אנחנו עובדים באמצאות “מודלינג”-גישה המתאימה לצורה הטבעית שבה גדל הילד ומחקה את אחיו, הוריו, חבריו ומחנכיו.

  • כי אנחנו זוג בחיים וכמו בחיים כך גם בהנחיה משלימים זה את זה.

  • כי אנחנו מאד אוהבים את הקבוצות והילדים ומאמינים מאד ביכולת לגדול, “לצמוח” ולחיות טוב יותר.

  • הקבוצות קטנות והיחס הוא אישי.