ענפים משתלבים - ��� ����� :

 

  • ������ ������ ���� �� ����� ������, ��� ����.

  • ������ ����� �� ����� ���� �� ��� �� ������, ��� ���� ����� ����� ���� ����� �����.

  • ������ ��� ������ ������ �������.

  • ������ ������ ��� ��� ����� �����.

  • ������ ��� ���� ������ ��� �� �� ���� ��� ����� ������ ���.